Rörelseanalys – 1080MAP

Rörelseanalysen 1080 är en funktionsanalys där du som utför testet får utmana din rörelseförmåga, balans och stabilitet under rörelse tredimensionellt.

Genom analysen kan man se din förmåga till rörelse och identifiera begränsningar i rörlighet, stabilitet och balans. Utifrån analysen får du hjälp att skräddarsy ett personligt träningsprogram för just dig. Syftet är att kunna förbättra såväl dina vardagsrörelser som din prestationsförmåga. Testet kan utföras oavsett träningserfarenhet.

Testerna gör det möjligt att jämföra asymmetrier och öka din prestationsförmåga på sikt.

Hur går testet till?
  1. Du får fylla i dina kontaktuppgifter med vikt och längd i systemet. Samtal kring din målsättning med testet och kring de standardiserade testerna innan utförande.
  2. Start av test där du kommer att utföra standardiserade övningar på 1080 mattan i stående på höger och vänster ben. Samtliga rörelser mäts i centimeter eller i grader. Värdet av de olika testerna skrivs sedan in i en databas som hjälper till att skapa din profil efter samtliga utförda tester.
  3. Efter avslutat test analyseras rörelserna i systemet och vi får fram din rörelseprofil. Utifrån din rörelseprofil skapar vi ett träningsprogram med målsättning att öka din funktion och prestation i din vardag eller träningssatsning.
  4. För att kunna få ut det bästa av analysen delas analysen upp i två delar, första tillfället kommer vara steg 1-2. Andra tillfället kommer vara steg 3 med fokus på behandling och guidning av individuellt hemträningsprogram.

Tillfälle 2 bokas på plats.

Kostnad: 1200 kronor (rörelseanalys + återbesök)

Läs gärna mer på www.athletic1080.com

Scroll to top